background

Red Hasar Tazminatı

Red Hasar Tazminatı


Karışmış olduğunuz trafik kazasında gerçekleşen hasar tazminatını ödemekle yükümlü olan Sigorta Şirketi belirli sebepler ileri sürerek Hasar Ödemesi Talebini reddedebilmektedir. Burada ödeme yükümlüsü sizin Kasko şirketiniz olabileceği gibi, size kusurlu olarak çarpan aracın Trafik Sigortası da olabilir. Her iki durumda da talebinizin reddedilme sebebi doğru değil ise hasar tazminatının ödenmesi için hukuki yollara başvurabilirsiniz.

Red Sebepleri Nelerdir?

  • Sigorta şirketi öncelikle hasarın gerçek olup olmadığını araştırır. Beyan edilenler ile gerçekleşen hasar arasında uyumsuzluk olduğu kanaatine varır ise hasar ödemesini yapmaktan kaçınmaktadır.
    Sigorta şirketlerinin red sebepleri genellikle;
  • Kaza ile araçta meydana gelen hasarın uyumsuz olması.
  • Kaza anında kaza yerinin yeterince fotoğrafla kanıtlanamamış olması.
  • Kaza yaptığını beyan eden sürücünün değiştirilmiş olabileceği (alkollü sürücü veya ehliyetsiz sürücü vb. gibi).
  • Kazanın karayollarında meydana gelmediğinden ödeme yükümlülüğünün olmadığı iddia etmesi.
  • Beyanlı Kasko hasarlarında beyan edilen şekilde gerçekleşecek kaza talep edilen şekilde bir hasar oluşmayacağının söylenmesi.
  • Sürücünün ehliyetinin olmaması veya sürücünün alkollü olması ve buna benzer başka sebeplerdir.

Red Edilen Hasar İle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Sigorta şirketi hasarı tamamen reddedebileceği gibi bir kısmını da reddedebilir. Örneğin: 3 araçlı bir kazada Aracın hem ön hem de arkadan hasar alması durumunda, aracınıza arkadan çarpan aracın size vermiş olduğu hasarı kabul ederken, aynı olayda aracınızın öndeki araca çarpmasının mümkün olamayacağını ileri sürerek ön hasarını reddedebilir.

Her durumda bağımsız eksper ve/veya şirketten hasar ve ekspertiz raporu alarak kazada hasar tazminatı alma hakkınızın bulunduğunu tespit ettirip hasar tazminatının ödenmesi için hukuki yollara başvurabilirsiniz.

Daimi Maluliyet ve Vefat ile Sonuçlanan Kazalarda

Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni zararların (vefat veya daimi maluliyet) tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ek belge/bilgi talep edilebilecektir.